Nieuws detail

Nieuws detail

Nieuwspagina

5 maart 2017

BERICHT BESTUUR NAAR AANLEIDING VAN ECHA RAPPORT OVER SPELEN OP KUNSTGRAS

BERICHT BESTUUR NAAR AANLEIDING VAN ECHA RAPPORT OVER SPELEN OP KUNSTGRAS

 

Beste leden,

Voetballen op kunstgrasvelden met rubberen korrels kan gewoon, zegt ook het Europese onderzoeksinstituut ECHA. De onderzoekers concluderen dat de gezondheidsrisico's zeer klein zijn. Wel raden de onderzoekers aan te douchen na het sporten.Dit is wat de meeste media, in zeer beknopte vorm, melden naar aanleiding van het onderzoek van ECHA.

Het bestuur heeft het ECHA onderzoek zo nauwkeurig mogelijk doorgenomen en heeft  contact gehad met enkele deskundigen. Dat leverde het volgende op:

Het ECHA rapport spreekt van een low level concern. Maar dat is niet het enige. In het rapport wordt ook een aantal aanbevelingen gegeven, te weten:

 1. Er wordt geadviseerd om de huidige toegestane waardes, de mengselnorm, aan te passen, aan te scherpen.
 2. Leveranciers dienen korrels aan te leveren waarin de waarden van schadelijke paks, metalen en andere weekmakers zo laag mogelijk zijn.
 3. Clubs moeten hun eigen kunstgras laten onderzoeken om openheid van zaken te kunnen geven.
 4. Douchen na gebruik in verband met mogelijke oog- en huidirritaties.

Wat heel opvallend is:

 1. Er is niet onderzocht wat de mogelijke schadelijk effect is van de combinatie van de verschillende stoffen in rubbergranulaat.
 2. ECHA heeft inmiddels contact opgenomen met de onderzoekers van de VU, zebravis onderzoek- Zembla, en sluit niet uit dat het onderzoek van de VU leidt tot herziening van de conclusies van ECHA.

Het blijft nog steeds een gegeven dat:

 1. wetenschappers nog steeds volop discussiëren en geen consensus kunnen vinden over de ernst van de schadelijkheid van rubbergranulaat.
 2. het RIVM de grotere gevoeligheid bij kinderen voor bijvoorbeeld hun immuunsysteem en vruchtbaarheid niet heeft meegenomen in hun onderzoek.
 3. het RIVM nooit gerept heeft over een voorzorgsprincipe.
 4. in Amerika een jarenlang onderzoek plaatsvindt omdat men daar tot de conclusie is gekomen dat het nog op zo’n 80 belangrijke zaken ontbreekt aan onderzoek data.
 5. er geen veilige ondergrens bestaat zolang niet klip en klaar is vastgesteld wat de schadelijke effecten nu precies zijn.
 6. er een veilig alternatief is voor rubbergranulaat.
 7. de waardes van ons eigen kunstgrasveld alarmerend zijn.

Conclusie: jeugdteams spelen niet op kunstgras, omdat wij het voorzorgprincipe blijven toepassen.

Namens het bestuur,

Jacques van Gerven, voorzitter

Laatste Nieuws

Pagina 1 van 6  > >>

26 november 2018
lees meer...
Nieuwspagina