ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Privacy statement SV Valkenswaard

SV Valkenswaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

 

SV Valkenswaard is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop SV Valkenswaard persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers, medewerkers, gebruikers en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, medewerkers, gebruikers en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt SV Valkenswaard zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SV Valkenswaard verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Contributie betaald  ja/nee

– Lid sinds

– Nationaliteit

– Legitimatie gegevens

– Soort lid

– Spelershistorie

– Diploma’s

– Rode en gele kaarten

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens


Er zijn verschillende doeleinden waarvoor SV Valkenswaard uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt SV Valkenswaard persoonsgegevens van u:

Wanneer u een lid wordt van SV Valkenswaard om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;

Wanneer u ons via social media benadert;

Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

SV Valkenswaard bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

E-mail
Uw e-mailadres kan worden gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) aangelegenheden van SV Valkenswaard, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken een e-mail te sturen naar SV Valkenswaard, onder vermelding van AVG.

 

Regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames bij SV Valkenswaard


Om de privacy van onze leden, vrijwilligers en medewerkers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames.

U mag foto- of filmopnames maken van uzelf op het terrein, clubgebouw en kleedruimtes van SV Valkenswaard, maar er mogen geen leden, vrijwilligers of medewerkers herkenbaar te zien of te horen zijn.

Wees terughoudend met het maken van foto- of filmopnames van anderen. Wilt u toch een opname maken van iemand anders? Vraag dan vooraf toestemming aan diegene. Vertel er ook bij wat u met de foto of film wilt doen.

Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto- of filmopnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag u geen foto- of filmopnames maken.

Wilt u een foto of film bijvoorbeeld delen via social media? Zorg altijd dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto/film zichtbaar zijn.

Het gebruik van verborgen camera’s is op en rond het terrein alsmede clubgebouw van SV Valkenswaard niet toegestaan.

Regels voor het gebruik van sociale media


Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van SV Valkenswaard  vindt. Graag zelfs! U mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die u op het sportterrein van SV Valkenswaard hebt gemaakt op social media zetten. Bij het gebruik van social media gelden de volgende  regels:

Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Vertel er ook bij wat u met de foto of een film wilt doen.

Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen.

Wees bewust van het karakter van sociale media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.

Doe niets op sociale media wat u, leden, vrijwilligers en medewerkers van SV Valkenswaard kan schaden.

Gebruik van cookies


De website van SV Valkenswaard maakt gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

Website van SV Valkenswaard en andere websites


Op de websites van SV Valkenswaard treft u een aantal links aan naar andere websites. SV Valkenswaard kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, mits wij deze gegevens nodig hebben om te kunnen voetballen bij de KNVB. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SV Valkenswaard en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . SV Valkenswaard wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SV Valkenswaard neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tevens versturen wij jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de ledenadministratie.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Jacques van Gerven – jjmvangerven@onsbrabantnet.nl  

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen

SV Valkenswaard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien SV Valkenswaard een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop SV Valkenswaard uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

 

Valkenswaard,  29 mei 2018

 

 

Laatste Nieuws

Pagina 1 van 6  > >>

26 november 2018
lees meer...
Nieuwspagina